Server-side Web

03 януари 2019

Административни неща

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

За боба, леба, и уеба

В node.js (server-side javascript) най-много си личи кооперативния multitasking:

1 2 3 4 5 6 7
function some_endpoint() {
    var userId = request['id'];

    return database.fetchUser(userId).then(function(err, user) {
        // ...
    });
}

Резултата, който се връща от handler-а на някакъв request, е Promise. Той се връща веднага, а функцията-callback се слага на някакъв worker thread. Когато той приключи, се връща крайния резултат, без да се блокира клиента.

Spotiferris

Ще разгледаме (началото на) малък проект за хостинг на музика. Stack-а:

Source: https://github.com/AndrewRadev/rust-spotiferris

Документация

Spotiferris

Demo

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Spotiferris

Проблеми

Въпроси