Решения на Forth

Към задачата

3 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 0 Редове: 139 Коментари: 0
Даяна Веселинова Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 154 Коментари: 1
Ива Милушева Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 10 Редове: 233 Коментари: 1