Хитринки

Заглавие Дата
Макрос за полуавтоматично клониране
Опционални аргументи с `Into<Option<_>>`
Акумулиране на `Result`-ове с `collect()`
unreachable!