Code Identifier

Предадени решения

Краен срок:
25.10.2018 17:00
Точки:
20

Срокът за предаване на решения е отминал

Задачата е да напишете тип, който "обвива" програмен идентификатор. Примерно, имена на променливи. Различните езици си имат различни стилове за идентификация, някои се очаква да са under_scored, някои ще са camelCased, тук-таме лиспаджиите kebab-case-ват неща. Ние ще очакваме да започнете от стандартния rust-ки стил за идентификатор: underscored, и да генерирате всички други. Примерно:

let code_identifier = CodeIdentifier::new("some_var").unwrap();

code_identifier.camelcase() // => "someVar"
code_identifier.underscore() // => "some_var"

Забележете, че new функцията приема &str, но спокойно можете да си алокирате String от този &str чрез String::from и да боравите с него (или можете да си съхраните нещо друго? Както решите.)

Валидност

Очакваме да проверите, че подаденото наистина е валиден идентификатор, по следните правила:

 • Първия символ трябва да е задължително буква.
 • Всеки следващ символ може да е буква, цифра, или _.

Тоест, това са валидни идентификатори: some_var, abc1. Невалидни идентификатори са, например 1abc, @@@.

Дефинираме "буква" като: това, за което char::is_alphabetic върне истина. Дефинираме "цифра" като: това, за което char::is_numeric върне истина.

Нормализация на входа

Ако ви подадем низ с интервали, табове, или нови редове преди или след идентификатора, изчистете ги. Тоест, тези две са еквивалентни:

let code_identifier = CodeIdentifier::new(" some_var ");
let code_identifier = CodeIdentifier::new("some_var");

Ако ви подадем вход с разнообразен casing (големи/малки букви), нормализирайте го:

let code_identifier = CodeIdentifier::new("SoMe_vAr").unwrap();
code_identifier.underscore()     // => "some_var"
code_identifier.screaming_snakecase() // => "SOME_VAR"
code_identifier.camelcase()      // => "someVar"

Специални случаи

Случаи, за които (за нещастие) не сме се сетили, съответно няма да имаме тестове за тях:

 • Няколко _ символа един след друг
 • Символ _ в края на идентификатора

Можете да се справите с тези случаи както решите, или да ги игнорирате.


Ето структурата на кода, която очакваме:

/// Необходимо е CodeIdentifier да имплементира Debug, за да можем да го
/// използваме в тестови assertion-и.
///
#[derive(Debug)]
pub struct CodeIdentifier {
  // Каквито полета ви трябват
}

impl CodeIdentifier {
  /// Функцията ще върне Option<CodeIdentifier>, което ще бъде:
  /// - None: ако входа не е валиден идентификатор. Вижте горе за това
  ///  какво значи "валиден идентификатор".
  /// - Some(code_identifier): Ако входа е валиден.
  ///
  pub fn new(identifier: &str) -> Option<Self> {
    unimplemented!()
  }

  /// Конвертира идентификатора до camelcased вариант.
  /// - Примерен вход: "some_var"
  /// - Примерен изход: "someVar"
  ///
  pub fn camelcase(&self) -> String {
    unimplemented!()
  }

  /// Конвертира идентификатора до titlecased вариант (camelcased с първа заглавна буква).
  /// - Примерен вход: "some_var"
  /// - Примерен изход: "SomeVar"
  ///
  pub fn titlecase(&self) -> String {
    unimplemented!()
  }

  /// Конвертира идентификатора до kebabcased вариант.
  /// - Примерен вход: "some_var"
  /// - Примерен изход: "some-var"
  ///
  pub fn kebabcase(&self) -> String {
    unimplemented!()
  }

  /// Конвертира идентификатора до underscored вариант.
  /// - Примерен вход: "some_var"
  /// - Примерен изход: "some_var"
  ///
  /// - Примерен вход: "Some_Var"
  /// - Примерен изход: "some_var"
  ///
  pub fn underscore(&self) -> String {
    unimplemented!()
  }

  /// Конвертира идентификатора до screaming-snakecased вариант.
  /// - Примерен вход: "some_var"
  /// - Примерен изход: "SOME_VAR"
  ///
  pub fn screaming_snakecase(&self) -> String {
    unimplemented!()
  }
}

Внимавайте всички типове и методи, които ни трябват, да бъдат маркирани като pub, за да могат тестовете ни да ги викат. Прочетете и общия guide за писане на домашни.