Решения на Code Identifier

Към задачата

20 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 0
Петко Георгиев Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 103 Коментари: 2
Антонио Миндов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 3
Николай Данаилов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 134 Коментари: 8
Димитър Михайлов Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 113 Коментари: 5
Александър Дойков Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 97 Коментари: 1
Даниела Русева Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 1
Кирил Костов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 96 Коментари: 4
Томислав Николов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 116 Коментари: 1
Даяна Веселинова Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 171 Коментари: 3
Ива Милушева Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 102 Коментари: 2
Мария Божкова Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 90 Коментари: 2
Димитър Николов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 273 Коментари: 8
Гергана Грудева Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 101 Коментари: 2
Георги Петков Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 115 Коментари: 3
Ивайло Кирязов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 64 Коментари: 1
Димитър Иринков Точки: 8 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 50 Коментари: 2
Милен Дончев Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 124 Коментари: 2
Християн Захариев Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 96 Коментари: 1
Александър Каракушев Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 15 Редове: 127 Коментари: 2