Решения на (Floating) Points and Vectors

Към задачата

18 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 151 Коментари: 0
Томислав Николов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 202 Коментари: 5
Милен Дончев Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 204 Коментари: 2
Петко Георгиев Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 168 Коментари: 1
Даяна Веселинова Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 218 Коментари: 8
Александър Дойков Точки: 12 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 7 Редове: 232 Коментари: 6
Димитър Луканов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 201 Коментари: 3
Даниела Русева Точки: 21 / 20 (1 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 130 Коментари: 4
Ива Милушева Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 165 Коментари: 3
Мария Божкова Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 160 Коментари: 4
Гергана Грудева Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 146 Коментари: 1
Кирил Костов Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 159 Коментари: 5
Димитър Иринков Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 178 Коментари: 3
Николай Данаилов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 206 Коментари: 1
Димитър Николов Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 177 Коментари: 1
Димитър Михайлов Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 169 Коментари: 6
Антонио Миндов Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 158 Коментари: 2
Християн Захариев Точки: 0 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 2