Решения на Logging

Към задачата

13 решения

Име Точки Изпълнение
Андрей Точки: 20 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 0 Редове: 147 Коментари: 0
Александър Дойков Точки: 16 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 3 Редове: 192 Коментари: 5
Антонио Миндов Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 138 Коментари: 6
Николай Данаилов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 149 Коментари: 4
Димитър Михайлов Точки: 13 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 5 Редове: 226 Коментари: 11
Петко Георгиев Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 195 Коментари: 3
Даниела Русева Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 146 Коментари: 3
Християн Захариев Точки: 12 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 6 Редове: 198 Коментари: 4
Димитър Луканов Точки: 19 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 1 Редове: 268 Коментари: 4
Мария Божкова Точки: 5 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 11 Редове: 154 Коментари: 4
Гергана Грудева Точки: 17 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 2 Редове: 122 Коментари: 4
Георги Петков Точки: 8 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 9 Редове: 228 Коментари: 4
Милен Дончев Точки: 4 / 20 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 12 Редове: 246 Коментари: 2